Blog Image

Bengts båtblogg

Förslag om obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsbåtar

Båtkörkortet Posted on Wed, May 14, 2008 12:02

Förslag om obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp

Näringsdepartementet har nu släpp utredningen om eventuellt införande av obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. Lagens övergripande syfte är att öka sjösäkerheten till sjöss.

Utredningen är nu på remiss. Båtlivsutbildarna i Sverige, som Jonas Ekblad och Bengt Utterström tog initiativ till och bildade tillsammans med de största utbildningsföretagen i landet, är remissinstans. Remisstiden går ut 1 september 2008.

Beslut i frågan väntas under hösten.

Förslaget innebär i korthet:

Tre olika behörighetsbevis föreslås. Dessa är:

1. För fritidsbåtar som är minst 10 meter långa eller som med motordrift går fortare än 15 knop (farten mätt genom vattnet).

2. Fritidsskepp 12 x 4 meter (gäller även idag, Kustskepparintyget)

3. Fritidsfartyg som går minst 30 knop oavsett storlek (fritidsfartyg för hög hastighet)

Sjöfartsverket föreslås vara myndigheten som utfärdar bevisen Åldersgräns för 1 och 2 föreslås till 15 år. För hög hastighet gäller18 år.

Utbildning får endast bedrivas efter tillstånd av Sjöfartsverket Utbildningen ska vara både teoretisk och praktiskt. Den som sedan tidigare har lägst förarintyg kan ansöka om att få det nya behörighetsintyget hos Sjöfartsverket mot en mindre avgift.

Lagen föreslås gälla från 1 april 2009. Personer som den 1 april fyllt 55 år omfattas inte av punkt 1, men väl av punkt 2 och 3. Övergångsbestämmelser föreslås bli 2 år, dvs fram till 1 april 2011.

Hela förslaget finns här http://www.regeringen.se/sb/d/10504/a/104661

Vad tycker du om förslaget? Svara här.

Bengt UtterströmTVs Rapport om Båtkörkortet

Båtkörkortet Posted on Fri, April 04, 2008 21:04

Rapport har skrivit om Båtkörkortet. Om det är så här det slutgiltiga förslaget kommer att se ut när det går på remiss vet jag naturligtvis inte. Mer information på www.svt.seUtredning ännu ej offentlig

Båtkörkortet Posted on Sat, March 22, 2008 20:04

Utredningen om ett eventuellt obligatoriskt båtkörkort är ännu ej offentlig. Allt du läser om “båtkörkortet” är bara spekulationer.

Tillsammans med andra utbildningsföretag var vi med och bildade Båtlivsutbildarna i Sverige. Båtlisutbildarna har deltagit som en av många expertgrupper i utredningen som letts av Lars Högdahl och Lena Noreland på Näringsdepartementet.

Båtkörkortsutredningen är inte någon SOU-utredning. Därför kan allt arbete komma att slängas i papperskorgen. Det vore synd, vi är många som gärna ser att det införs någon form av båtkörkort för vissa typer av båtar.

Utredningen skulle ha gjorts offentlig redan 1 mars 2007. Sedan har det blivit uppskjutet ungefär en månad i taget. Senaste budet var i februari 2008, nu i slutet av mars har vi ännu inte sett eller hört någonting.

När (eller snarare om) den blir offentlig kommer jag att skriva om det och remissrundan här.