Nya symboler i sjökorten

Sjöfartsverket inför nya symboler i sjökorten. De tidigare heldragna farledslinjerna blir streckade. Den så kallade båtsportleden blir fortfarande streckad och ser alltså ut som vilken farled som helst. Minsta djup inom klammer försvinner för båtsportleder.

Förkortningarna Kl, Tvl, Stg och Bk försvinner i de flesta fall. Vinga båk kommer dock fortfarande att heta Vinga Bk.

Djupkurvor färgas blå. Svenska förkortningar på bottenbeskaffenhet försvinner. La för lera ersätts med Cy för clay.

Förändringarna är en anpassning till internationella sjökort.