Blog Image

Bengts båtblogg

Båtsportkort över norrlandskusten

Nyheter Posted on Tue, April 01, 2008 09:13

Båtsportkort över norrlandskusten

Sjöfartsverket har beslutat att ge ut tre båtsportkort över norrlandkusten. Indelningen är:

· Öregrund-Sundsvall

· Sundsvall-Umeå

· Piteå-Haparanda

De två första delarna kommer till säsongen 2009 och Piteå-Haparanda kommer till säsongen 2010.

Formatet är som övriga båtsportkort A3 och de binds samman med en spiralrygg.

Utvecklingsarbetet med de nya båtsportkorten sker i samarbete med representanter från båtlivet där jag ingår.Nya symboler i sjökorten

Nyheter Posted on Tue, April 01, 2008 09:11

Nya symboler i sjökorten

Sjöfartsverket inför nya symboler i sjökorten. De tidigare heldragna farledslinjerna blir streckade. Den så kallade båtsportleden blir fortfarande streckad och ser alltså ut som vilken farled som helst. Minsta djup inom klammer försvinner för båtsportleder.

Förkortningarna Kl, Tvl, Stg och Bk försvinner i de flesta fall. Vinga båk kommer dock fortfarande att heta Vinga Bk.

Djupkurvor färgas blå. Svenska förkortningar på bottenbeskaffenhet försvinner. La för lera ersätts med Cy för clay.

Förändringarna är en anpassning till internationella sjökort.