Utredningen om ett eventuellt obligatoriskt båtkörkort är ännu ej offentlig. Allt du läser om “båtkörkortet” är bara spekulationer.

Tillsammans med andra utbildningsföretag var vi med och bildade Båtlivsutbildarna i Sverige. Båtlisutbildarna har deltagit som en av många expertgrupper i utredningen som letts av Lars Högdahl och Lena Noreland på Näringsdepartementet.

Båtkörkortsutredningen är inte någon SOU-utredning. Därför kan allt arbete komma att slängas i papperskorgen. Det vore synd, vi är många som gärna ser att det införs någon form av båtkörkort för vissa typer av båtar.

Utredningen skulle ha gjorts offentlig redan 1 mars 2007. Sedan har det blivit uppskjutet ungefär en månad i taget. Senaste budet var i februari 2008, nu i slutet av mars har vi ännu inte sett eller hört någonting.

När (eller snarare om) den blir offentlig kommer jag att skriva om det och remissrundan här.